1) Gå ind på [Kunder] menupunktet.

2) Vælg den kunde det drejer sig om.

3) Klik på [LOG].

4) Vælg hvilken periode der skal vises log fra. (Som standard er der vist for et halvt år).

5) Klik på den ønskede kategori for at få vist en liste med logs.