Logs under kunder:

  1. Gå til menupunktet "Kunder".
  2. Vælg den kunde det drejer sig om.
  3. Klik på fanen "LOG".
  4. Vælg hvilken periode der skal vises log fra. (Som standard er der vist for et halvt år).
  5. Klik på den ønskede kategori for at få vist en liste med logs.Logs under Bilag:

På bilags siden findes alt dokumentation på opgaver for kunder, arbejdsområder, maskiner m.m.

Dokumentationen er i form af logs og billeder.

  1. Gå til menupunktet "Bilag".
  2. Filtrer på punkterne som bilag skal findes for.
    1. Efterlad blank, hvis der kun skal søges for en tidsperiode.
  3. Logs og billeder vil nu være tilgængelig for de filtrerede parametre.