Første gang I begynder at starte opgaver, spørger CustomOffice om tilladelse til at bruge GPS'en i telefonen, som vist nedenfor.Dette er ikke en konstant overvågning af din lokation, så chefen kan bede om noget med, når du står nede ved bageren, men en kort registrering af hvor telefonen befinder sig, når der trykkes på tidstagningsknapperne. Dette kan fx bruges i forbindelse med driftstop, eller ved en afløsning af opgaven ude på marken, så dine kollegaer lettere kan planlægge ruten ud til dig.

Såfremt du ikke ønsker at dele telefonens GPS koordinater med nogen, kan du vælge at sige nej og undlade at udnytte den funktionalitet.


Første gang du forsøger at tage et foto eller vælge et eksisterende billede spørger CustomOffice om tilladelse til at bruge telefonens kamera og galleri. Se nedenfor.Dette kan du vælge at sige nej til, men så er det ikke muligt at bruge kameraet eller eksisterende billeder til at vedlægge dokumentation i CustomOffice. 


Vær opmærksom på, at andre ikke kan se de billeder du har på telefonen, kun de billeder der bliver lagt op i skyen vha. CustomOffice, som vist nedenfor.Billede dokumentation er smart til eventuelle senere sager, hvor kunden eller anden aktør sår tvivl om dit udførte arbejde. 

Såfremt der skal bruges dato og tid på et billede der er lagt op i skyen, kontakt da blot CustomOffice via support@customoffice.dk eller 89883933.