Du skal holde fri eller er desværre blevet syg - hvad gør du?


Gå ind på [min dagseddel]


Tryk på [registrer fravær] knappen.


Så kommer selve skærmen hvor man kan udspecificere hvilken type fravær og tidsrum det drejer sig om.

Bagefter kan fraværet ses på Kalenderen i det indtastede tidsrum med en note, hvis det var påført.