Vi kan uploade markkort på 2 måder:


1) PDF fil - du kan lægge en almindelig PDF fil ind på hver enkelt kunde. PDF'en kommer med hver gang de laver en ny opgave. 

(Filen behøver strengt taget ikke at være en pdf fil, men kan også være et helt almindelig billede fra f.eks. telefonen).


2) Som en dynamisk SHAPE fil (kan udlæses fra Næsgaard Markkort).


Se guiden fra Næsgaard: http://datalogisk.dk/wp-content/uploads/2016/02/Kortfilimporteksport.pdf


Markkort skal eksporteres til Shape-fil med Projektion-typen "UTM Zone 32 (ED50)".

(Vi understøtter også mange andre typer shape-filer, men tilstræb at det er dette format.)


Se følgende billede:


HUSK også at vælge "Alle objekter" (så vi får afgrøde osv. med)


Når du har hentet filerne, skal de arkiveres som en samlet .zip fil. 

Herefter gemmes kortet inde i CustomOffice under - Kunder - vælg kunden - klik på "+" ved markkort.