Sådan opsætter du den enkelte medarbejder.
1) gå i MEDARBEJDERE og gå ned til boksen med MÆRKEDAGE - tryk på den grønne plusknap.
2) skriv den dato som mærkedagen skal tage udgangpunkt i (ansættelsesdato, fødselsdato eller andet)
3) vælg hvilken type af mærke dage datoen skal være gældende for (du kan desværre i øjeblikket kun vælge een ad gangen)
4) gentag punkt 1-3 indtil du har udfyldt alle mærkedagstyperne (når man udfylder jubilæum, så kopier datoen ved oprettelse af den første - så kan den let sættes ind for de efterfølgende jubilæumstyper).

Nu vil der dukke lagkager, flag eller medaljer op på selve dagen - og du vil få en mail nogle dage i forvejen.