Gul tid opstår hvis der er noget tid der ikke er registreret imellem to opgaver. Fx i nedenstående tilfælde har vedkommende været på værksted til 1015, og bagefter været ude at køre stak kl 1030, men han har ikke registreret hvad han har lavet i det kvarter imellem de to opgaver. Det skal så enten rettes, således at man ved hvor og hvad vedkommende har lavet, eller også kan det ignoreres, hvis det er en bagatel der ikke behøver figurere i en statistik. Der er dog ikke noget arbejdstid der går tabt for manden, men den gule tid vil ikke være fordelt på nogen arbejdsopgaver, og kan derfor ikke trækkes ud af en statistik senere. Den røde tid angiver overlap af tid mellem opgaver, dvs personen foregiver at være to steder på samme tid. I dette tilfælde har medarbejderen afsluttet sin kørsel i stak kl 16 og taget hjem. Hvorefter han måske om aftenen har angivet at den sidste halve time faktisk var klargøring til næste dag i stedet. Hvis kørsel i stak så ikke bliver rettet til 1530 vil den røde tid blive registreret dobbelt i statistikken, men ikke på lønsedlen.