Gul tid:


Gul tid opstår hvis der er noget tid der ikke er registreret imellem to opgaver. 

Fx i nedenstående tilfælde har vedkommende været på 

  • Værksted - kl. 07:00 - 10:15
  • Køresel i stak - 10:30 - 16:00

men han har ikke registreret hvad han har lavet i det kvarter imellem de to opgaver. 

Det skal så enten rettes, således at man ved hvor og hvad vedkommende har lavet, eller også kan det ignoreres, hvis det er en bagatel der ikke behøver figurere i en statistik. 

Der er dog ikke noget arbejdstid der går tabt for manden, men den gule tid vil ikke være fordelt på nogen arbejdsopgaver, og kan derfor ikke trækkes ud af en statistik senere. Rød tid:


Den røde tid angiver overlap af tid mellem opgaver, dvs personen foregiver at være to steder på samme tid. 

I dette tilfælde har medarbejderen afsluttet sin dag med Kørsel i stak.

  • Kørsel i stak - kl. 10:00 - 16:00
  • Klargøring - kl. 15:30 - 16:00

Hvorefter han måske om aftenen har angivet at den sidste halve time faktisk var Klargøring til næste dag i stedet.

Hvis kørsel i stak så ikke bliver rettet til kl. 15:30 vil den røde tid blive registreret dobbelt i statistikken, men ikke på lønsedlen.Illustration af gul og rød tid på dagseddel som ovennævnte forklaringer referere til.