Gennemgang af hvordan SPRØJTELOG anvendes i CustomOffice til Maskinstationer 


Modulet er forberedt til at imødekomme kravet om at føre og indberette sprøjtejournal fra Miljøstyrelsen (1. juli. 2016). Den elektroniske indberetning foretages via landbrugsindberetning.dk.


Alle der benytter pesticider i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter - herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer skal føre sprøjtejournal. Andre sektorer kan fx være golfbaner, kommuner, anlægsgartnere mv.


Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Derfor anses Sprøjtelog i CustomOffice, som en god løsning for maskinstationer og deres landbrugskunder.


Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.


BEMÆRK - ikke alle har sprøjtelog aktiveret, så hvis du ikke kan se funktionen under området sprøjtning, skal du kontakte CustomOffice.


Når funktionen er aktiveret, vises muligheden for at tilføje Mark automatisk, når man vælger arbejdsområdet Sprøjtning.


Se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=ZA7Nl4DAeEs&feature=youtu.be