Hvis denne aktiveres, så får man en knap på detaljesiden. Her kan man indstille om den enkelte kundes opgaver skal overføres til fakturakladde i økonomisystemet eller ej.