Mobilnummer kan tilknyttes til kontaktpersoner. Vises både på detaljer og listesiden.