I CustomOffice kan brugerne have forskellige roller, som giver brugerne adgang til systemet. 


Roller:

  • Løsarbejder
  • Medarbejder (alternativt: Maskinfører eller Chauffør)
  • Senior Medarbejder
  • Projektleder
  • Administrator
  • Info Rolle - Checkout


Løsarbejder

Denne rolle kan bruges til eksterne medarbejdere, som arbejder på kundeopgaver. Med denne rolle kan man kun se de opgaver, man er blevet tildelt. Alt andet er skjult.


NB: Efter ønske kan vi give denne rolle adgang til: kort, løn, madbestilling og kalender.


Medarbejder (alternativt: Maskinfører eller Chauffør)

Dette er vores standard rolle, når man opretter en ny bruger i CustomOffice.


Rollen giver rettighed til at kunne se kunder og gør det muligt selv, at kunne oprette nye opgaver.


NB: Efter ønske kan vi begrænse adgangen for denne rolle til: kort, madbestilling og kalender.


Senior Medarbejder (alternativt: Maskinfører eller Chauffør)

Denne rolle bruges til medarbejdere, som skal kunne give kollegaerne nye opgaver eller skifte bruger på opgaverne.


Projektleder 

Kan det samme som en administrator, dog UDEN adgang til Indstillinger og Løn.


NB: Efter ønske kan vi give denne rolle adgang til: Administrering af fravær.


Denne rolle kan gives til personer som skal godkende medarbejdernes dagssedler/løn, men som ikke arbejder i økonomisystemet.


Administrator

Denne rolle giver adgang til ALT i CustomOffice.


Bruges til ejere, ledere og bogholdere.


Info Rolle - Checkout

Denne rolle bruges til en mobil tablet i forbindelse med et frokostrum. 


Den viser hvilke medarbejdere der har aktive opgaver, med en grøn farve. Hvis man trykker på medarbejderen, sættes opgaven på pause og knappen skifter farve til grå. Når man går tilbage på arbejde, trykkes igen på den grå knap, og den skifter fra grå til grøn. 


EKSTRA FUNKTIONER


Aktiv

En medarbejder skal være Aktiv, så længe de er ansat. Derefter markeres de som Inaktiv og flyttes til fanen Inaktive. 


Vi sletter ikke deres oplysninger. Bliver de genansat, gøres de blot aktive igen.


Altid synlig på kalender

Hvis en medarbejder har denne aktiveret, så vises de altid med en kasse i kalenderen. 


Er den ikke aktiv, vises de kun i kalenderen, når de har konkrete opgaver.


Kræv GPS

Denne funktion gør at medarbejderen altid bliver bedt om at dele sit GPS signal med CustomOffice. 


NB: Vi modtager ikke GPS medmindre medarbejderen aktivt tillader det og vi modtager kun GPS, såfremt medarbejderen har én aktiv opgave.


Løngruppe

Tilknyt medarbejderne til de respektive løngrupper.


NB: CustomOffice kan opsættes til individuelle lønaftaler pr. medarbejder f.eks. elever, chauffører og funktionærer.