Man kan oprette lagre i CustomOffice, dette er en guide til hvordan man gør.A) Først skal vi oprette en lokation. Klik "indstillinger", vælg fanebladet "lokationer" og tryk på den grønne plus knap.

B) Giv stedet et navn, og vælg en position ved enten at skrive en adresse eller ved at markere det via kortet.


C) Udpeg positionen ved at klikke på kortet, dernæst gå tilbage ved at trykke øverst til højre.


D) Vælg "kunde" (ejeren) af stedet, og en lokationstype(såfremt der mangler nogle, så se sidst i guiden, hvordan disse laves). Typen bruges til at filtrere ud fra, så man kan skabe sig et overblik. Til sidst gemmes lokationen ved at trykke "ok"E) Nu kan lager lokationen ses på kortet ved at vælge det korrekte lag jvf. billede.


F) Såfremt man vil registrere antal enheder ude på lokationen, kan man gøre det via menu punktet "lager".(Hvis intet vises, så se sidste billede angående lokationstyper)G) Man kan oprette manglende lokationstyper under menuen "indstillinger", vælg fanebladet "lokationstyper" og trykke på det grønne plus. For at kunne registrere antal under lager lokationen, skal man tilknytte en vare til typen.


Hvis I blev forvirrede undervejs eller mangler hjælp, så kontakt os endelig i support.