Når man sætter en prislinje på et område, så har man mulighed for at indstille den med forskellige parametre.
Synlig ved udførsel
Her bestemmes det om medarbejderen skal kunne se den pågældende linje under udførelse af opgaven. Hvis den ikke er slået til, så er det kun administrator/projektleder/driftleder der kan se linjen. Anvendes automatisk når værdien til linjen kommer fra den målte tid på opgaven. Den anvends f.eks. også hvis man har en fast minimumspris på opgaven. Her indsættes minimumsantallet i feltet minimum og så slåes "Synlig ved udførelse" fra. 


Anvend fordelingstabel.
Hvis der er flere time linjer på opgaven, hvor tiden kommer fra den målte tid, så skal medarbejderne manuelt fordele timerne mellem de forskellige prislinjer.
Anvendes typisk på prislinjer hvor medarbejderen skifter hyppigt mellem de forskellige arbejdsprocesser på en opgave. Anbefales generelt ikke, da det vil være usikkert om medarbejderen får fordelt tiden korrekt.


Overfør til økonomisystem også hvis antal 0
Linjen bliver overført til økonomisystemet - også hvis antallet er 0.
Normalt bliver linjer som er udfyldt med 0 - ikke overført til faktura. Men i nogle tilfælde ønsker man at få linjen med over på fakturaen, hvor man så kan lave manuelle efterberegninger og afregninger.


Kan anvendes i logs
Hvis der anvendes logs på området, så vil prislinjen vises i log-indtastningerne. Alternativt kan man slå den fra og så vil det være muligt at indtaste værdi i linjen under materiel fanen. Man slår den typisk fra hvis der er noget som ikke skal logges for hver afhentning eller levering. F.eks. vil man først til sidst - inden en gylleudlægningsopgave afleveres - påføre hvor meget gyllerøreren er anvendt.


Besvares med ja/nej

I stedet for at svare med et antal - så kan medarbejderen svare med ja eller nej. Ja bliver oversat til 1 i antal og  et nej bliver til 0 i antal.
Dette kan man f.eks. anvende ved at lave en linje der hedder "Blev der anvendt fremmed lastbil?" - ja/nej.
Hvis ja - så bliver antallet 1 på linjen og den føres med over på fakturaen - hvis nej bliver den 0 og linjen kommer ikke med på fakturaen.


De næste 4 instillinger angiver hvorledes data skal indmeldes på prislinjen.


Valgfri

Medarbejderen behøver ikke at udfylde denne linje - før han kan aflevere opgaven. Denne indstilling er lidt "farlig" - da en medarbejder derved ikke skal tage stilling til om der er anvendt noget på denne prislinje eller ej. Den anvendes ofte sammen med flere prislinjer - så man på området eller variant niveauet kan kræve at "mindst en af de valgfrie felter skal udfyldes". På den måde sikre man at der bliver indtastet noget - uden at medarbejderen skal taste noget i alle linjer.

Værdi er effektiv tid fra tidtagningsknap.

Værdien i antallet på prislinjen udfyldes automatisk med den målte værdi på effektiv tidsknappen.


Skal udfyldes

Denne prislinje SKAL udfyldes før man kan aflevere opgaven - man kan skrive 0. Dette sikre at medarbejderen "har været forbi" overvejelsen om der har været noget at indmelde. 0 = at medarbejderen bevidst har taget stilling og ikke blot glemt at udfylde linjen.


Skal udfyldes med en værdi større end nul.
Denne prislinje SKAL udfyldes før man kan aflevere opgavven - man kan ikke skrive 0, værdien skal være større end nu. Dette sikre at et arbejde som afregnes ud fra det indtastede bliver udfyldt med en positiv værdi og den dermed også kommer med på fakturaen.

Indtastes med omregning

Hvis man f.eks. vil afregne en vare i kg, men medarbejderne har måler på køretøjet som angiver mængden i liter - så kan man anvende en omregning.

Indtastningsenheden er den enhed, som vil blive vist for medarbejderen - i ovenståen tilfælde vil man vælge liter.
Hvis vægtfylden f.eks. er 1,35 - så indtastes denne værdi i omregningsfaktor feltet.
Hvis en medarbejder indtaster værdien 100 liter - bliver det omformet til 135 kg på en "rigtige" prislinje.