HOW to guide til NAV

NAV prislinjer begrænsninger
VI kan kun sende 3 slags data over i NAV indbakken. Enheden skal være "Timer", "m3", eller "Ha".  Dog kan "Salgsenhedsko...
Mon, 2 Sep, 2019 at 1:19 PM
NAV overblik - hvor finder jeg X?
Dette er startskærmen man møder i NAV. Under "Startside" forefindes: - Arbejdsområde - Maskine - Medarbejder - Fakturaer: For at finde ...
Mon, 5 Aug, 2019 at 3:01 PM
Er det muligt at bruge mere end 3 prislinjer i NAV?
Som udgangspunkt er man begrænset til en time linje, samt to different linjer(m3, HA). For at overskride dette antal kan vi i CustomOffice oprette ekstr...
Tue, 3 Sep, 2019 at 1:10 PM