Kalender, Fraværskalender

Aktiver ferie- & fraværskalender
Navn absenceCalendar Beskrivelse Aktivering af denne setting gør at FRAVÆRSKALENDEREN bliver vist som TAB på kalendersiden. Bemærkninger
Mon, 21 Sep, 2020 at 5:19 PM
Ændre navnet for ferie- & fraværkalender
Aktivering af fraværskalender  Navn absenceCalendarDisplayLabel Beskrivelse Med denne setting kan man ændre navnet fra "Frævær" til f.eks. ...
Mon, 21 Sep, 2020 at 5:19 PM
Visning af ugenumre i ferie- & fraværkalender
Navn absenceCalendarWeekNumbers Beskrivelse Viser ugenummer i øverste venstre hjørne af fraværskalenderen. Bemærkninger
Mon, 21 Sep, 2020 at 5:20 PM
Medarbejderen må se ferie- & fraværskalender
Navn machineOperatorsCanSeeAbsenceCalendar Beskrivelse Bemærkninger
Mon, 21 Sep, 2020 at 5:21 PM
Kalenderfarve til fraværs-registreringer.
absenceCalendarBlockColor Specifikke farver i fraværskalenderen Navn absenceCalendarBlockColor Beskrivelse Specifikke kalenderfarve- og fraværska...
Tue, 22 Sep, 2020 at 10:30 AM