Kunde, detaljer

Redigering af søgenavn er aktiv
Søgenavn kan oprettes eller redigeres - må ikke aktiveres såfremt man anvender C5 eller NAV.
Wed, 23 Sep, 2020 at 9:54 AM
Knap, hvor man kan vælge om kundens opgaver skal overføres til fakturakladde eller ej, vises
Hvis denne aktiveres, så får man en knap på detaljesiden. Her kan man indstille om den enkelte kundes opgaver skal overføres til fakturakladde i økonomisyst...
Wed, 23 Sep, 2020 at 9:50 AM
Kontaktpersoner vises på detaljesiden (og separat i kundelisten)
Kontaktpersoner vises på siden i hver sin boks... og separat på kundeliste siden...
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:04 AM
CVR nummer kan redigereres
CVR nummer feltet kan redigeres (må ikke aktiveres for C5 kunder.
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:31 AM
Kundejournal er aktiveret
Det er muligt at skrive noter ind på den enkelte kunde. De ordnes i datorækkefølge.
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:32 AM
Der kan vælges arbejdsområde for note på kundejournal
Når man har kundejournal aktiveret, så kan man angive på en specifik note om den skal vises for medarbejderen før en opgave påbegyndes.
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:33 AM
"Formand" felt vises på kunden
Det er muligt at angive på kundeniveau, hvem der i firmaet har "ansvaret" for denne kunde.
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:34 AM
Mobilnummer kan tilknyttes til kontaktpersoner. Vises både på detaljer og listesiden
Mobilnummer kan tilknyttes til kontaktpersoner. Vises både på detaljer og listesiden.
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:41 AM
Importeret mobilnummer vises under kundeoplysninger
Importeret mobilnummer vises under kundeoplysninger
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:41 AM