Indstillinger

Opsætning af prislinjer på områder (economic m.fl.)
Når man sætter en prislinje på et område, så har man mulighed for at indstille den med forskellige parametre. Synlig ved udførsel Her bestemmes ...
Fri, 11 Feb, 2022 at 2:20 PM
Billede guide: hvordan oprettes maskine og tilknytte pris
1) Opret maskinen med navn og nummer, og egenskab (fx selvkørende). Derefter kan den vælges af medarbejderne. 2) Knyt priser til er mere omstændigt...
Fri, 6 Maj, 2022 at 1:48 PM